Renault 4CV
      Diely pre Vášho veterána...

Montáž podvozku

Na motore som doplnil chránič na prívodný kábel ku štartéru. Pôvodný sa nezachoval. tak som tvar musel odhadnúť podľa fotiek z internetu.

Tento bude treba ešte nejako zmeniť, aby bol riadne viditeľný výrobný štítok.

Karoséria už stojí na kolesách.

.

Príprava montážnej bižutérie ako hrebeňové riadenie, rýchlostná páka a ručná brzda. Robil som to hneď dvojmo.

Nafarbil som aj prístrojovú dosku, aby som mohol namontovať riadenie a provizórny volant.

Pripojenie bŕzd a stabilizátor pri kotúčových brzdách mi dali riadne zabrať. Priestor nazvyš tam nie je.

Montáž pedálovej skupiny a ovládacích laniek. Všetky pružinky som dal tiež nové.

Spodný ochranný kryt podvozku, pod ním budú lanká a brzdová trubka.

Pred lakovaním som ešte dopasoval držiaky oboch nárazníkov, zatváranie kapoty, svetlá a podobné detaily.

.

.

Predchádzajúca Renovácia Finále
r4cv (c)2013