Renault 4CV
      Diely pre Vášho veterána...

Výroba podlahy na Renault 4CV 1954-61

Plech podlahy pod nohy vodiča a spolujazdca.

Ku plechu partia aj výstuhy.

.

Spevnenie pod rýchlostnú páku.

Výstuha pod kožajnicu sedadla vodiča a spolujazdca.

Výstuha Z priečna pod nohy.

Spä
r4cv (c)2013