Renault 4CV
      Diely pre Vášho veterána...

Montáž náhonu tachometru

Pred montážou nového náhonu tachometru je treba skontrolovať jeho vhodnosť a funkčnosť.

Koniec lanka, ktorý sa montuje do tachometru. Táto strana je rovnaká pre všetky modely.

Koniec lanka, ktorý sa pripája na prevodovku. Existujú 2 modely. Pre rok výroby 1946 až 53 má náhonová časť prierez obdĺžniku. Pre roky 1954-61 je prierez štvorcový.

Ako prvý krok je treba skontrolovať dĺžku náhonu na strane rýchlomeru. V tomto prípade je náhonový štvorhran dlhší ako pôvodne. Pri montáži tohto lanka by došlo ku zvýšenému treniu v mieste spoju a následne ku zničeniu lanka. Medzera medzi valcovou časťou rýchlomeru a prírubou lanka určuje o koľko je dlhší štvorhran. Aby sa náhon voľne otáčal je treba skrátiť štvorhran o 1-2mm viac, ako je táto medzera.

Porovnenie pôvodnej a skrátenej dĺžky štvorhranu.

Upravený náhon vsunieme do tachmetru a zaistíme maticou. Následne treba overiť, či je v mieste spoju potrebná vôla (1-2mm). Tú skontrolujeme potiahnutím opačného konca náhonu (stranu do prevodovky). Pri opakovanom pri potiahnutí a zatlačení koncovky, by ste mali počuť jemné klepanie v tachometri. To potvrdzuje, že náhomové lanko má axiálnu vôlu.

Ďalším krokom pri montáži je mazanie lanka. Jeden koniec lanka chytíme do ruky a zdvihneme ho. Druhý koniec môže byť pripojený do rýchlomeru. Do priestoru koncovky dáme postupne 1-2ml oleju. Aby sa olej dostal do celého lanka, je vhodné lankom točiť, napr. akumulátorovým skrutkovačom.

Smer otáčania lanka pri jazde je proti smeru hodinových ručičiek. Pri voľbe vhodných otáčok je vidieť priamo na tachometri nejakú rýchlosť a prípadne je možné skontrolovať funkčnosť počítadla prejdených kilometrov. Počas skúšky treba skontrolovať, či sa lanko v niektorom mieste nezohrieva. Ak je všetko v poriadku, môžete pripojiť aj druhý koniec do prevodovej skrine.

V prípade, že nie je správne upravený koniec lanka, tak dôjde ku jeho poškodeniu. Tu je vidieť časť pri prevodovke.

Späť
r4cv (c)2018