Renault 4CV
      Diely pre Vášho veterána...

Oprava dynama

Opraviť dynamo je dôležité. 1 krok je úplné očistenie a demontáž. Musím skontrolovať všetky diely, či nie sú poškodené. Výmena ložísk a uhlíkov je podľa potreby. 2. krok je premeranie vinutí, či nie sú poškodené, skratované a pod. Na rotore treba skontrolovať vinutia, ich pripojenie na komutátor a stav komutátoru. Pri občasnej prevádzke je práve stav komutátoru veľmi dôležitý. Ak je pokrytý vrstvou oxidov alebo v zlom stave, tak dynamo nemôže vyrábať dostatko elektrickej energie. Najlepšie je vtedy komutátor prebrúsiť a samzrejme treba prehĺbiť drážky medzi pólmi komutátora.

Po montáži nasleduje skúška funkčnosti. Kontrolujem maximálny dobíjací prúd pri rôznych otáčkach motora, od voľnobehu až po maximálne otáčky. Potom je možné skontrolovať funkciu regulátoru.

2022 - doplnenie

Po renovácii auta a nabehaní pár 100km, dynamo ostalo hlučné a potom sa pokazilo celkom. Po demontáži som mal podozrenie na zhorené vinutie rotoru a aj poškodené vinutie budenia. nasledovala demontáž viacerých kusov dynám a výber tých, ktoré boli v dobrom mechanickom stave a kompletné.

Najprv som skontroloval rotory, či majú medzizávitový skrat a či nie sú prerazené na "kostru". Všetky rotory mali poškodené vinutia, tak nasledovalo očistenie a následné previnutie.

Všetky kusy som odvinul, očistil od zbytkov izolácie. nasledovala výroba izolačných vložiek na čelá a do drážok.

Navinutie nového drôtu na rotor vôbec nie je jednoduché. Vyžaduje to veľa času a precíznu prácu, inak sa na rotor nezmestí dostatočný počet závitov.

Po navinutí vinutia nasleduje pripojenie koncov na komutátor. Každý vodič má svoju polohu, ktorá sa nesmie zameniť. Do drážok treba vložiť uzatváraciu izoláciu, aby sa pri práci drôt z drážky neuvoľnil.

Nasleduje prispájkovanie drôtov na komutátor, potom osústruženie komutátoru. Po kontrole stavu drážok komutátoru nasleduje príprava na montáž uhlíkov. Samozrejme sú použité nové ložiská a hriadeľ bol obrúsený podľa potreby.

Tu sú navinuté cievky na nové statorové - budiace vinutie.

Cievky treba vytvarovať podľa vonkajšieho telesa a zaizolovať, aby sa nepoškodili. pri montáži sú namáhané najmä hrany, ktoré sa nasúvajú na oceľový pól. Izolácia vývodov ich cháni aj pred náhodným odlomením pri manipulácii.

Cievky sú už vložené do telesa dynama.

Správne spojenie koncov vinutí je základ, aby dynamo mohlo generovať elektrický prúd.

Po úplnom zmontovaní nasleduje skúška funkčnosti a záťažový test, aby sa odhalila prípadná chyba pri práci. Našťastie všetko funguje a nové dymano už slúži v aute.

Späť
r4cv (c)2013