Renault 4CV
      Diely pre Vášho veterána...

Diagnostika zapaľovania

Základom celého testovania je skúšobná stolica vlastnej výroby.

V hornej časti stolice je miesto na pripevnenie skúšaného rozdeľovača. Pohon rozdeľovača zabezpečuje drážka, rovnako ako v motore.

Na kontakty sa pripojí indukčná cievka, rovnako ako v automobile. Je možné použiť cievku zabudovanú, alebo tú čo treba skontrolovať.

Celá skúšobná stolica je poháňaná elektrickým motorom s regulácoiu rýchlosti otáčania. Po roztočení skúšaného rozdeľovaču na voľnobeh, je možné skontrolovať základnú funkciu odtrhového ramienka a vačky. Na tomto obrázku môžte vidieť miernu nerovnomernosť medzi iskrami na pravej a ľavej strane. Spôsobuje to nerovnomerne opotrebená vačka rozdeľovaču.

Po zvýšení otáčok je možné skontrolovať funkciu odstredivého regulátoru predstihu. A tiež ako sa chovajú kontakty, prípadne kondenzátor.

Pri poškodení kondenzátora alebo jeho absencii dochádza k opaľovaniu kontaktov. Iskra na rotačnom iskrišti vôbec nie je vidieť.

Ten istý rozdeľovač a tie isté otáčky, len som pripojil kondenzátor.

Pohľad zhora ukazuje polohu iskier. Pri práci motora je dôležité aby tieto iskry boli vždy posunuté o 1/4 otáčky, inak motor nebude mať pravideľný chod. Výrobná tolerancia bola cca 1-2 stupne. Treba si uvedomiť, že 1 stupeň nepresnosti na stolici, znamená chybu 2 stupne pri nastavovaní predzápalu.

Po kontrole a nastavení spodku rozdeľovaču nasleduje kontrola palca a víčka.

Tiež je možné skontrolovať káble ku sviečkam. Všetky sviečky musia dávať jasnú a intenzívnu iskru.

Tým je možné skontrolovať napr. opravu prasknutého viečka rozdeľovaču.

Späť
r4cv (c)2013